Interview

April 2015, BROJ 56

site search by freefind

Integralna logistika

Kompleti časopisa iz 2011, 2012 i 2013. za samo 1250 dinara!

TimoCom osvaja nagradu „Brand Leader Award“  u Beogradu. Dodela nagrada desila se 26. marta u Sava Centru pod pokroviteljstvom Ministarstva za gradjevinu, saobracaj i infrastrukturu Republike Srbije. Tina Pandza, country manager za jugoistocnu Evropu, primilla je nagradu u ime Timocom-a.

 

Otvoren distributivno-logistički centar Delta Transportnog Sistema. Centar ima povrsinu od 20 hiljada kvadratnih metara, sa 26000 paletnih mesta u razlicitim temperaturnim rezimima.

Skladistenje

Novosti