INFORA je ušla u projekat razvoja zajedno sa

kompanijom MERCATA i stvorila novu platformu

za planiranje i analizu transportnih ruta -

Route Horizon.

 

 

 

 

 

 

Kompanija Frikom je prva u regionu instalirala

Schäfer Orbiter Sistem skladištenja.

Informacione tehnologije

OKTOBAR 2014, BROJ 53

site search by freefind

Rukovanje materijalom

Skladistenje

Fotografije sa godisnje konferencije Srpske Logisticke Asocijacije, odrzane 29. oktobra u Beogradu

Kompleti časopisa iz 2011, 2012 i 2013. godine za samo 1250 dinara!