Produžavanje eksploatacionog veka pneumatika komercijalnih vozila ima višestruke efekte i to, kako direktne materijalne za samog vlasnika voznog parka, tako i za kompletno društvo usled smanjenog zagađenja životne sredine.

Dogadjaji

Decembar 2014, BROJ 54

site search by freefind

Integralna logistika

Transport

Kompleti časopisa iz 2011, 2012 i 2013. godine za samo 1250 dinara!

 

 

U oktobru u Beogradu je održan seminar

„Za bezbedan transport opasnog tereta -

klasifikacija, transport i rukovanje.“

Dogadjaji