Tekuci broj    Arhiva    Pretplata    Kurs    Konsalting    Trziste    Seminar    Kontakt

 

 

S obzirom da propisi o vremenu upravljanja vozilom predvidjaju i odgovornost preduzeca i odgovornog lica u preduzecu, izuzetno je znacajna mogucnost upravljanja radom vozila i vozaca u realnom vremenu, koju omogucuje integracija digitalnih tahografa, mobilnih i racunarskih aplikacija i bežičnog prenosa podataka u jedan jedinstveni

informacioni sistem za upravljanje radom voznog parka.

 

 

Kontrolni toranj predstavlja centralni punkt sa odgovarajucom tehnologijom, organizacijom i procesima za prikupljanje i korišcenje podataka iz lanca snabdevanja u cilju obezbedjenja povecane preglednosti za donošenje operativnih i taktickih odluka koje su u ravni sa strateškim ciljevima.

Rukovanje materijalom

Informacione tehnologije

Transport

Lanac snabdevanja

FEBRUAR 2014, BROJ 49

site search by freefind